श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका पदाधिकारी, सदस्य गणलाई अशिर्बचन एवं मार्गनिर्देशन का क्रममा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालद्वारा महाराज श्रीमा पेश गरिएको हाल सम्मको गतिबिधि तथा योजना अध्ययन गरिबक्सदै|
 
Top